За Училището


Училище «Равноправие» е инициатива на младежите от клуб «Fempower“ към Читалище „Умение-2003“ - Ямбол, която се базира на убеждението, че джендър стереотипите и дискриминационното отношение към младите момичета и жени могат да бъдат преодоляни единствено чрез равноправно информиране и участие на двата пола в този процес. Уверени, че чувството за равнопоставеност се възпитава още от ранна възраст, както и че демонстрацията на личния пример и груповото споделяне са успешни методи за стимулиране, младите хора от клуб «Fempowerще ги приложат на практика като влязат като обучители на свои връстници в две от училищата в Ямбол с преобладаващ брой ученици от ромски произход. Чрез интерактивни занимания, дискусии, ролеви игри, турнири между момчета и момичета по футбол, дартс, надбягване с чували, плетене с куки, игра на ластик, дама и морски шах с камъчета, конкурси за есе, рисунка, фотография и други учениците ще бъдат провокирани да съпоставят ролите на жената и на мъжа и да осъзнаят необходимостта от реалното овластяване на жените. Техните родители ще бъдат въвлечени в темата за преодоляване на стереотипите, основани на пола, чрез Празници на занаятите в двете училища, в който водеща роля ще имат майките, които владеят различни умения. Родителите ще бъдат подтикнати да изразят и собствените си убеждения по време на форум-театъра „Слънцето в мен и теб“, в който основни актьори ще бъдат техните деца. Целите на проекта и постигнатите резултати ще бъдат популяризирани сред широката общественост чрез 2 информационни кампании, публикации в медиите, Facebook – страница, блога на читалището и YouTube-канал, в който ще се публикуват видеозаписи от различните дейности по проекта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Дарения за семейства осигури читалище „Умение-2003“

Над 100 семейства с деца получават перилни препарати и материали за хигиена от ямболското читалище „Умение-2003“. Дарението е осигурено от...