петък, 1 септември 2017 г.

КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ЕСЕ, ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА: „РАВЕНСТВО МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА“


Читалище „Умение-2003“-Ямбол обявява

КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ЕСЕ, ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА:
РАВЕНСТВО МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА
                                                                                                              


Конкурсите се провеждат в рамките на проект „Училище Равноправие“, който се реализира благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ.

КРАЕН СРОК: 00.00 часа на 21 януари 2018 г.


Целта на конкурсите е да стимулират творческото въображение на децата и младите хора по темата за равенството между половете и елиминиране на насилието и дискриминацията и да популяризира и презентира създадените творби.

ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Всеки ученик, група ученици, кръжок, клуб, училище от България

Възрастови групи:

  І възрастова група: от 7 до 11 години

  ІІ възрастова група: от 12 до 16 години

  ІІІ възрастова група: от 17 до 20 години

ТВОРБИТЕ трябва да носят АВТОРСКИ ПОСЛАНИЯ ЗА РАВНОПРАВИЕТО МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ И ЕЛИМИНИРАНЕ НА НАСИЛИЕТО И ДИСКРИМИНАЦИЯТА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ. Всеки участник носи лична отговорност да участва само със собствени произведения, които не нарушават авторски права на други хора. Читалище „Умение-2003“ и финансиращата организация не носят отговорност за авторството на участващите творби.

ВАЖНО: Участвайки в този конкурс, вие предварително давате съгласието си материалите и името ви да бъдат публикувани на сайта на проекта.

УЧАСТНИЦИТЕ     ТРЯБВА     ДА     НИ     ИЗПРАТЯТ

своите творби до 00.00 часа на 21 януари 2018 г. на адрес 8600 гр. Ямбол ул. Ал. Стамболийски 14 ет.3 или на e-mail: umenie2003@gmail.com.

Всеки участник може да участва с неограничен брой творби от всички раздели. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ към творбите си да ни дадете и следната информация: име, възраст, адрес, телефон или e-mail за връзка.

Специфични изисквания към участниците в конкурса:

РАЗДЕЛ "РИСУНКА" - формат не по-голям от 35/50, техника и материали: без ограничение.

РАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ - JPEG формат до 300 KB.

РАЗДЕЛ "ЕСЕ" - до 2 стандартни машинописни листа, творбите да са непубликувани

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

Наградите ще са предметни и ще бъдат връчени на Форум-театър „Слънцето в мен и теб“.  

Дарения за семейства осигури читалище „Умение-2003“

Над 100 семейства с деца получават перилни препарати и материали за хигиена от ямболското читалище „Умение-2003“. Дарението е осигурено от...