Защо го създадохме

Всеки седми ученик в Ямбол заявява, че ще създаде семейство, когато решат родителите му. Същевременно всяко второ дете одобрява или е склонно да приеме брак преди да навърши пълнолетие. Това показва проведеното от Читалище „Умение-2003“ в рамките на проект „ДЪГА за нашите деца“ социологическо проучване за обществените нагласи към ранната раждаемост и ранното напускане на училище. В изследването са обхванати 277 деца на възраст 14-18 г. и 273 жители на града на възраст над 18 г.
Според направеното проучване, всяко шесто дете се отглежда в непълно семейство, а всяко пето дете расте в  напрегната, нездрава и рискова обстановка в дома си.
По официални статистически данни Ямбол е сред административните области с най-висок процент на младите от 15 до 19 г., които са ангажирани единствено с домашни/семейни задължения и не учат или търсят работа, спрямо общия брой на населението в икономически активна възраст. По данни на Агенцията за социално подпомагане само през 2016 г. 82 момичета от общините Ямбол, Тунджа и Стралджа в детската възраст под 18 години са станали майки.
Ямбол е и сред петте административни области, които водят първенството по процент жители на възраст 7 и повече години, които никога не са посещавали училище. Над 3500 са жителите на града с незавършено начално образование. Преобладаващ процент сред тях са жени.
Нашето проучване показва, че в ромската общност все повече се възприема, че децата в семейството не трябва да са повече от три и трябва да получат поне диплом за занаят. Въпреки това жените в тази общност са вкарани в патриархалните коловози от полови стереотипи и норми, нямат икономическа свобода и житейска независимост. На повечето ромски жени са отредени само две роли: да ражда, отглежда и възпитава децата си и да се грижи за домакинството. Те нямат възможност да работят и да се развиват пълноценно.
Проектното ни предложение цели да мотивира момичетата да завършат по-високо от основно образование и по този начин да постигнат икономическа свобода, да се научат да отстояват своите права и да разпознават домашното насилие и начините за неговото преодоляване. Момчетата трябва да възприемат равенството между мъжа и жената като основна семейна ценност, да осъзнаят, че равноправното партньорство означава и равноправно разпределяне на ролите в едно домакинство.
Тази инициатива е провокирана и от липсата на застъпнически кампании сред ромската общност в Ямбол по отношение на равенството между половете и овластяването на жените.  Чрез нея искаме и да постигнем обществено признание на знанията и уменията на младежите от клуб «Fempower“, които ще влязат в ролята на обучители на връстници и на родители. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Дарения за семейства осигури читалище „Умение-2003“

Над 100 семейства с деца получават перилни препарати и материали за хигиена от ямболското читалище „Умение-2003“. Дарението е осигурено от...